Zain-Fi تايبةت بة خاوةن كؤمثانيا و دامةزراوةكان

هةر ئيَستا Zain-Fi كة تايبةتة بة خاوةن كؤمثانيا ودامةزراوةكان بكرِة لةطةلَ هيَلَيَكي فاتورة بة 57 هةزار دينار و مانطيَك ئينتةرنيَتي كراوة بةدياري بةدةست بهيَنة كة دةتواني لة ريَطايةوة كاري ئؤفيس وئيميَلي ئةلكترؤني و براوسنط بةشيَوةيةكي خيَرا بكةيت.

تواناكردني خاوةن كارةكان

هةر ئيَستا Zain-Fi كة تايبةتة بة خاوةن كؤمثانيا ودامةزراوةكان بكرِة لةطةلَ هيَلَيَكي فاتورة بة 57 هةزار دينار و مانطيَك ئينتةرنيَتي كراوة بةدياري بةدةست بهيَنة كة دةتواني لة ريَطايةوة كاري ئؤفيس وئيميَلي ئةلكترؤني و براوسنط بةشيَوةيةكي خيَرا بكةيت

لةريَطاي ئةم ئاميَرةوة 10 كةس دةتوانن بةشداري ئينتةرنيَت بكةن.

بؤ ضوونة ذوورةوةي لاثةري بةكارهيَنةري ئاميَري Zain-Fi برِؤ ناو ئينتةرنيَتةوة ولينكي داهاتوو بةكاربهيَنة:

https://192.168.1.1
ووشةي ضوونة ذوورةوة بؤ لاثةرة بريتيةلة: zain

ودةتوانريَت زؤر بة ئاساني بضنة نيَو لاثةرِي بةكارهيَنةري ئاميَري Zain-Fi لة ريَطاي ئةثلَيكةيشني "زين عيَراق" وهةروةها لة Apple Store و Google Play دابزنرِيَت

بؤ زياتر تكاية سةرداني بنكةكاني فرؤشتني سةرةكي يان مالَثةري www.iq.zain.com بكةن

يان ثةيوةنديكردن سةر خزمةتطوزاري راذةي تايبةت بةكؤمثانياكان 307 يان 07802999307 كة بةدريَذايي هةفتة 24 كاتذميَر بةردةستة.